Avís legal

ERI, S.L.

Dades del lloc web

En compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: Equips i Recanvis d'Importació, S.L.
CIF: B58195041
Direcció:
Pol. Ind. El Plà, Carrer Miquel Torelló i Pagès, 46,  08750 – Molins de Rei (Barcelona)
Telèfon: 93.499 00 17
Correu electrònic: eri@eri.es

Dades registrals

Registre Mercantil de: Barcelona
Full: B 49983
Foli: 18
Tom: 23260
Llegat: a-n 1277-1204
Inscripció: 8

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. Aquests fitxers han estat degudament declarats davant el Registre General de Protecció de Dades.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Equips i Recanvis d'Importació són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Equips i Recanvis d'Importació, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Equips i Recanvis d'Importació.

Equips i Recanvis d'Importació ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Equips i Recanvis d'Importació. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit dirigit al domicili de l'empresa oa través de l'adreça de correu electrònic eri@eri.es, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Equips i Recanvis d'Importació.

Equips i Recanvis d'Importació pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Equips i Recanvis d'Importació reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells . Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

ERI Equipos y Recambios de Importación P.I. El Plà - Miquel Torelló i Pagès, 46 - 08750  Molins de Rei - (BARCELONA) -Tel. +34 93 499 00 17  - Email: eri@eri.es