Productes

Central Greixatge Automatitzada

Central Greixatge Automatitzada

Central Greixatge Automatitzada en el transport i la indústria, equipat amb generadors impulsos EPG-10 i EPG-15 i amb comptador de frenades EBCP.

Ofertas

ERI Equipos y Recambios de Importación P.I. El Plà - Miquel Torelló i Pagès, 46 - 08750  Molins de Rei - (BARCELONA) -Tel. +34 93 499 00 17  - Email: eri@eri.es