Productes

Preses de pressió per inspecció de frens a ITV

Preses de pressió per inspecció de frens a ITV

Reduccions m -m, m - h i h - h

Vàlvules de descàrrega manual i automàtiques

Presa de pressió mascle i femella

Pressòstat

Ràcords automàtics (rectes, orientables, t, etc)

Tap roscat

Arandela

Ofertas

ERI Equipos y Recambios de Importación P.I. El Plà - Miquel Torelló i Pagès, 46 - 08750  Molins de Rei - (BARCELONA) -Tel. +34 93 499 00 17  - Email: eri@eri.es