Productes

Ràcord pneumàtic

Ràcord pneumàtic

Ràcord pneumàtic recte

Tots a envàs de 10 unitats

Ràcords pneumàtics - Acoblament A5

Ràcords pneumàtics - Acoblament A5

Acoblaments
Ràcord colze automàtic - A5
Ràcord colze femella per acoblament - A5
Ràcord t femelles - A5
Ràcord 3 vies automàtic - A5
Ràcord 3 vies sortides paral·leles - A5
Ràcord creu 4 vies femelles - A5
Tots en envàs de 10 unitats

Ràcords pneumàtics - Acoblament 15 mm

Ràcords pneumàtics - Acoblament 15 mm

Acoblaments
Fixeu recte passa-envans - 15 mm
Ràcord colze automàtic - 15 mm
Ràcord t automàtic - 15 mm
Ràcord 3 vies automàtic - 15 mm
Ràcord colze femella per acoblament - 15 mm
Ràcord t femelles - 15 mm
Ràcord 3 vies automàtic - 15 mm
Ràcord 3 vies sortides paral·leles - 15 mm
Ràcord creu 4 vies automàtic - 15 mm
Ràcord creu 4 vies femelles - 15 mm
Tots en envàs de 10 unitats

Ràcords pneumàtics d unió i passamurs

Ràcords pneumàtics d unió i passamurs

Ràcord recte d'unió
Ràcord colze d'unió
Ràcord T 3 vies d'unió
ràcord passamurs
Ràcord passamurs orientable
Tap roscat
Rácord colze femelles roscades
Ràcord 3 vies femelles roscades
Ràcord 4 vies femelles roscades
Ràcord colze orientable - femella
Ràcord T orientable - femella
Ràcord 3 vies orientable - femella
Ràcord 3 vies (cantonada) orientable - femella
Ràcord 4 vies orientable - femella
Femella per ràcord orientable
Tots en envàs de 10 unitats

Ofertas

ERI Equipos y Recambios de Importación P.I. El Plà - Miquel Torelló i Pagès, 46 - 08750  Molins de Rei - (BARCELONA) -Tel. +34 93 499 00 17  - Email: eri@eri.es