Qualitat

L'objectiu pretès per l'organització de Equipos y Recambios de Importación, S.L. (ERI), és que la qualitat dels productes i serveis que ofereix siguin el reflex fidel de les expectatives de cada client, garantint així l'èxit de l'empresa a llarg termini. Per això, estableix, declara i assumeix els principis baix descrits:

1. La qualitat final del producte / servei que es lliuri al client, és el resultat d'accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA.

2. L'únic criteri utilitzat per establir el model de qualitat dels nostres productes i serveis són les exigències contractuals, així com els desitjos i expectatives dels nostres clients.

3. Els requisits de la qualitat i exigències contractuals, han de traduir-se de manera efectiva en especificacions lliurades als nostres proveïdors d'una manera COMPLETA I OPORTUNA.

4. Cada empleat d'ERI. és el responsable de la qualitat de les seves tasques. El responsable de la Qualitat té com a funció IMPULSAR la implantació de la Política i Objectius de la Qualitat i comprovar la seva realització a través de les auditories internes.

5. L'aplicació d'aquesta Política exigeix ??la integració activa de tot el grup humà de l'empresa, de manera que la Direcció considera que és prioritària la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per a realitzar aquesta funció.

6. La Direcció definirà, a l'inici de cada any, els Objectius de la Qualitat quantificats, de manera que cada any es compleixin els objectius especificats.

ERI Equipos y Recambios de Importación P.I. El Plà - Miquel Torelló i Pagès, 46 - 08750  Molins de Rei - (BARCELONA) -Tel. +34 93 499 00 17  - Email: eri@eri.es